Öva matte på Nomp!

Gå med i Nomp Det är gratis

Andra sätt att logga in:
Google Microsoft
  • Få tillgång till alla matteövningar
  • Samla medaljer och Nompix
  • Om din lärare har Nomp Plus kan du få uppdrag
  • Det är gratis (och utan reklam)