Öva matte på Nomp!

Uppdaterad: 2013-08-27

Användaravtal

för användning av onlinetjänsten Nomp som tillhandahålls av Selessia AB, Sundbyberg, Sverige

1 Tillämpbarhet

1.1 Nomp är en tjänst som tillhandahålls av Selessia AB (härefter kallat Selessia).

1.2 Selessia tillhandahåller samtliga tjänster till användaren baserat uteslutande på villkoren beskrivna i detta avtal.

1.3 Användaren godkänner dessa villkor genom att använda tjänsterna på Nomp.

1.4 Selessia förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren i framtiden. Användaren kommer meddelas med e-post om villkoren ändras. Om användaren inte motsäger sig förändringarna inom fyra veckor eller innan tjänsten nyttjas igen, antas den ha accepterat förändringen. Selessia förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan om användaren motsätter sig avtalet.

2 Tjänsteinnehåll

2.1 Användaren är ansvarig för att ha erforderlig teknisk utrustning för att kunna använda tjänsten.

2.2 Innehållet och tjänsterna på Nomp uppdateras, modifieras och utvidgas ständigt. Användaren har endast rätt att använda tjänsten i dess aktuella tillstånd. Selessia har inga skyldigheter att tillhandahålla specifika funktioner eller att se till att dessa är tillgängliga.

2.3 Allt innehåll är skyddat enligt av svensk upphovsrätt och får ej kopieras.

3 Användande och ingående av avtal

3.1 Användarkontot skapas under förutsättning att användaren fyllt i registreringsformuläret med korrekta uppgifter, accepterat dessa villkor, samt gett samtycke till sparande och användande av användaruppgifterna.

3.2 Selessia bekräftar avtalets ingående genom att skicka ett e-post till användaren efter slutförd registrering.

3.3 Selessia förbehåller sig rätten att ta bort inaktiva konton.

3.4 Konton är personliga och får ej delas av flera personer.

4 Tillgänglighet och korrekthet

4.1 Selessias ambition är att göra Nomp tillgängligt dygnet runt. På grund av tekniskt arbete eller störningar utanför Selessias kontroll kan det dock förekomma att Nomp är otillgängligt. Selessia tar inget ansvar och ger inga garantier för Nomps tillgänglighet.

4.2 Selessias ambition är att tillhandahålla en korrekt och felfri tjänst för användaren. Dock så kan fel eller buggar smyga sig in i Nomp. Selessia tar inget ansvar för Nomps korrekthet.

5 Sekretesspolicy

5.1 För att kunna säkerställa funktion, säkerhet och erbjuda användarna en bra tjänst sparar, använder och analyserar Selessia användarinformation. Denna information uppstår i samband inmatning av användaren eller genom nyttjande av tjänsten. Genom att ingå detta avtal accepterar användaren att användarinformationen sparas av Selessia i elektronisk form. Användarinformationen sparas och används under begränsad tid. Data lagras inom EU och i enlighet med Datainspektionens allmänna råd om säkerhet.

5.2 Selessia är berättigad att använda eller överlämna användarinformationen för att följa lagar, försvara Selessias rättigheter, avhjälpa tekniska problem samt för att leverera och förbättra tjänsten.

5.3 Selessia använder sk cookies för att tillhandahålla tjänsten. Nomp använder sig av både sessionsbaserade och permanenta cookies.

6 Nomp Plus

6.1 Genom att beställa Nomp Plus ingår köparen ett avtal med Selessia enligt vald avtalsperiod (en, tre, sex eller tolv månader). Avtalsperioden löper tills den är slut utan möjlighet att avbeställa tjänsten eller minska omfattningen av avtalet.

6.2 Köparen förbinder sig att betala fakturor inom 30 dagar. Invändningar mot fakturor skall göras inom sju dagar.

6.3 Ett Nomp Plus-konto är personligt och får inte delas av flera olika personer.

6.4 Nomps användaravtal gäller i övrigt även för Nomp Plus.