Nomp Plus Skola

För ett obegränsat antal lärare med 50 eller fler elever

40 kr per elevplats för ett år

Beställ Nomp Plus Skola »

Smidigt

Ni kan själva lägga till och ta bort lärare och elever från licensen när det behövs.

Samarbeta

Lärare som har gemensamma elever kan ha det även i Nomp Plus, och samarbeta runt uppdragen.

Flexibelt

Ni väljer själva hur stor licens ni behöver — det behöver inte alls vara alla elever på skolan. Om ni behöver fler elevplatser senare så går det bra att utöka licensen.

Kartläggning

Delar av diagnosmaterialet Diamant från Skolverket finns som färdiga utmaningar. Du kan dessutom skapa dina egna diagnoser enkelt. Det gör kartläggning och uppföljning smidigt.

Planering

Du slipper rätta själv och kan fokusera på att analysera dina elevers resultat och planera vad de ska göra härnäst.

Uppföljning

Ha full koll på hur det går för dina elever på Nomp, både under lektionen och i efterhand.

Vad våra användare tycker

Det är så organiserat, tydligt, strukturerat enkelt och lätt att trycka sig fram. Jag kan göra grupper med samma uppdrag, enskilda uppdrag (individanpassa för varje enskild elev). Jag kan lätt få en översikt vad varje enskild elev måste träna mer på. Kan ge svårare utmaningar till de som behöver det. Älskar NOMP! Kommer inte återgå till matteböckerna igen.

Marie Lidström, Lärare på Färjestadsskolan, Karlstad

Tycker att eleverna får mycket mer färdighetsträning än då de ska sitta i böcker och skriva eller rita t.ex visare på en klocka. Dessutom får de feedback direkt och jag får full koll på deras eventuella brister. De har uppdrag som läxa och så kan vi ägna lektionstiden till problemlösning, förmågor och diskussioner, fördjupning mm.

Eva-Lotta Hulkkonen, Rinnebäcksskolan, Kävlinge

Eleverna kommer tidigare till skolan för att få jobba med matten, är inne på helger, kvällar och eftermiddagar. Elever som varit helt ointresserade av att träna mera matematik har helt plötsligt motiverats!

Susanne Jönsson, Legitimerad matematiklärare på lågstadiet, Helsingborg