Nomp Plus Skola

För ett obegränsat antal lärare med 50 eller fler elever

40 kr per elevplats för ett år

Beställ Nomp Plus Skola »

Flexibelt

Ni väljer själva hur stor licens ni behöver — det behöver inte alls vara alla elever på skolan. Om ni behöver fler elevplatser senare så går det bra att utöka licensen.

Motivera

Motivera eleverna att jobba mer på Nomp med hjälp av uppdrag, belöningar, och gemensamma nompix-insamlingar.

Individualisera

Lätt att göra individanpassade uppdrag så att varje elev får en utmaning på rätt nivå!

Smidigt

Ni kan själva lägga till och ta bort lärare och elever från licensen när det behövs.

Uppföljning

Ha full koll på hur det går för eleverna på Nomp. Ni slipper rätta själva och kan fokusera på att analysera elevernas resultat och planera vad de ska göra härnäst.

Samarbeta

Lärare som har gemensamma elever kan ha det även i Nomp Plus, och samarbeta runt uppdragen.

Vad våra användare tycker

Tycker att eleverna får mycket mer färdighetsträning än då de ska sitta i böcker och skriva eller rita t.ex visare på en klocka. Dessutom får de feedback direkt och jag får full koll på deras eventuella brister. De har uppdrag som läxa och så kan vi ägna lektionstiden till problemlösning, förmågor och diskussioner, fördjupning mm.

Eva-Lotta Hulkkonen, Rinnebäcksskolan, Kävlinge

Eleverna kommer tidigare till skolan för att få jobba med matten, är inne på helger, kvällar och eftermiddagar. Elever som varit helt ointresserade av att träna mera matematik har helt plötsligt motiverats!

Susanne Jönsson, legitimerad matematiklärare på lågstadiet, Helsingborg

När jag fått respons från skolor jag tipsat om Nomp, är det lätt förvånade men glada lärare som berättar att eleverna gillar det. En fördel är att det går att öva så väl i skolan som hemma eller på väg någonstans.

Ulrika Jonson - skolutvecklare med fokus på IKT och specialpedagogik, Södertälje kommun